OFERTA WYDAWNICZA

Duży słownik informatyczny angielsko-polski, wersja CD

autor: Jacek Szaniawski
wersja 1.0, 1998
1xCD-ROM, pudełko + instrukcja

ISBN 83-900587-5-8

Pakiet słownikowy zawiera: moduł instalacyjny; program zarządzania bazami danych z możliwością dołączania do 9. baz terminologicznych; bazę terminologiczną zawierającą ponad 30 000 angielskich haseł informatycznych wraz z ich tłumaczeniem na język polski; bazę terminologiczną zawierającą ponad 5 100 angielskich skrótów informatycznych z ich rozwinięciem i tłumaczeniem na język polski (dołączonej dodatkowo w postaci bonusa).

Obie bazy słownikowe zawierają terminologię dotyczącą informacji, jej przetwarzania, zasad działania komputerów, minikomputerów i mikrokomputerów. Obszernie potraktowano słownictwo dotyczące grafiki komputerowej, baz danych, sieci komputerowych, transmisji danych i telekomunikacji. Zawarto słownictwo związane z siecią Internet i intranet oraz pajęczyną sieci WWW.

Program zarządzania bazami danych posiada wydajne algorytmy wyszukiwania haseł, pozwala na korzystanie z wielu baz, a także zakładanie własnych baz. Umożliwia modyfikację słowników, dopisywanie nowych terminów, poprawianie lub usuwanie już istniejących. Program ma możliwość wymiany informacji poprzez schowek i mechanizm "ciągnij i upuść" edytorów w Windows. Zawiera wiele mechanizmów ułatwiających pracę.