OFERTA WYDAWNICZA

Projektowanie i praktyczne implementacje sieci VPN

autor: Mariusz Stawowski
wydanie I, 2004
format B5, 208 stron

ISBN 83-900587-8-2

W dzisiejszym globalnym środowisku biznesowym, firmom zależy na zaufaniu do partnerów handlowych i przekonaniu, że jest zachowana prywatność ich informacji. Utrzymanie bezpieczeństwa rozległej infrastruktury sieciowej odbywa się najczęściej za pomocą sieci VPN (ang. virtual private network).

Pierwszym powszechnie stosowanym rodzajem tej technologii jest tzw. zaufany VPN (ang. trusted VPN). Zaufany VPN to łącza uzyskane od operatora telekomunikacyjnego z zapewnieniem,
że przesyłane w nich dane są odpowiednio chronione. Przykładem zaufanego VPN są łącza dzierżawione ATM i Frame Relay. Bezpieczeństwo tego rozwiązania bazuje na zaufaniu
do operatora telekomunikacyjnego.

Drugim rodzajem jest bezpieczny VPN (ang. secure VPN), gdzie transmisja danych odbywa się poprzez łącza publiczne, a do jej ochrony stosuje się techniki kryptograficzne. Wykorzystywane
jest tu posiadane zwykle przez firmę łącze do Internetu i dzięki temu jego całkowity koszt jest
znacznie niższy od łączy dzierżawionych.

W książce opisano następujące zagadnienia: 


Techniczne zasady funkcjonowania sieci VPN, a w nim:

- Koncepcję i zasady funkcjonowania sieci VPN
- Metody tworzenia sieci VPN (IPSec, SSL, L2TP)
- Techniczne zasady funkcjonowania sieci IPSec/IKE
- Sieci SSL VPN
- Sieci VPN w infrastrukturze klucza publicznego PKI
- Zabezpieczenia VPN w sieciach bezprzewodowych  


Projektowanie i implementacje VPN, a w nim:

- Projektowanie sieci VPN
- Implementacje sieci VPN typu Site-Site i Client-Site
- Wykorzystanie certyfikatów do uwierzytelniania VPN
- Diagnostykę i rozwiązywanie problemów VPN

Utrzymanie bezpieczeństwa i zarządzanie VPN, a w nim:

- Ochronę sieci przed intruzami (IDS/IPS)
- Planowanie niezawodności i wydajności zabezpieczeń
- Przygotowanie i wdrożenie urzędu certyfikacji
- Monitorowanie i zarządzanie zabezpieczeń
- Testy i analizę bezpieczeństwa sieci