OFERTA WYDAWNICZA

Ruting i bezpieczeństwo - podręcznik administratora sieci komputerowych

autor: Marek Krauze, Mariusz Stawowski
wydanie I, 2006
format B5, 176 stron

ISBN 83-909575-0-7

Sieci komputerowe występują obecnie w każdej firmie i instytucji. Administratorzy sieci stają przed zadaniem prawidłowego utrzymania komunikacji z Internetem oraz odległymi sieciami oddziałów firmy, zaufanych klientów i partnerów. Podstawą funkcjonowania sieci rozległych jest ruting (ang. routing), który ustala trasy transmisji danych i odpowiada za prze­ka­zywanie pakietów.

W książce wyjaśnione są podstawowe zagadnienia działania sieci komputerowych, jak adresacja IP, przełączanie i ruting pakietów oraz komunikacja aplikacji klient-serwer. Przedstawiono zasady działania protokołów rutingu w sieciach IP. Omówiono ruting statyczny oraz protokoły dynamicznego rutingu RIP, OSPF i BGP oraz wyjaśnione zostało pojęcie polityki rutingu.

Opisano zasady działania ruterów, ich podstawową konfigurację i monitorowanie pracy.

Omówiono zarządzanie jakością ruchu i niezawodność działania sieci. Zaprezentowano różne metody konfiguro­wania mechanizmów CoS/QoS w ruterach.

Wyjaśniono zasady konfiguracji zabezpieczeń firewall i translacji adresów NAT oraz przedstawiono mechanizmy zapewniające bezpieczne zarządzanie i funkcjonowanie ruterów.

Omówiono ochronę transmisji danych poprzez mechanizmy ochrony VPN służące do zapewnienia bezpieczeństwa transmisji danych w sieci. Zawarto przykłady praktycznych konfiguracji sieci VPN tworzonych z wykorzystaniem standardów IPSec i IKE.

Książka w sposób przystępny i systematyczny wyjaśnia podstawowe zagadnienia administracji sieci komputerowych. Jest adresowana do studentów kierunków informatycznych oraz administratorów sieci.