OFERTA WYDAWNICZA

Słownik skrótów informatycznych angielsko-polski

autor: Jacek Szaniawski
wydanie I, 1997
format 220 x 120mm, 210 stron

ISBN 83-900587-3-1

Zawiera ok. 5100 haseł wraz z ich pełnym brzmieniem i odpowiednikami polskimi. Przy opracowywaniu słownika korzystano z wielu źródeł krajowych i zagranicznych. Zawarto skróty dotyczące baz danych, grafiki komputerowej, sieci komputerowych, sieciowych systemów operacyjnych, telekomunikacji. Uwzględniono skróty dotyczące sprzętu komputerowego, transmisji danych, sieci Internet i intranet, poczty elektronicznej i komunikacji sieciowej prowadzonej w czasie rzeczywistym.